មិនបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ៥១ ជាបណ្ដោះអាសន្ន•••••

សូមឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា អស់លោក លោកស្រី ដែលជាម្ចាស់រថយន្តធំៗសូមមេត្តាអធ្យាស្រ័យ អភ័យទោស ចំពោះការអាក់ខានមិនបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ៥១ ជាបណ្ដោះអាសន្ននេះ។ សូមជូនពរ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា អស់លោកលោកស្រីរកទទួលទានមានបានគ្រប់ៗគ្នា។ សូមអរគុណ!